Flota w enova365


Skutecznie zarządzaj flotą samochodową z enova365!

enova365 ma dla Ciebie nowe rozwiązanie – moduł Flota, dzięki któremu zadania fleet managera oraz pracowników obsługujących auta będą przejrzyste i poukładane. System ERP umożliwia ewidencjonowanie informacji na temat posiadanych pojazdów oraz pełną opiekę nad powierzoną flotą samochodową.

Z enova365 możesz:
– ewidencjonować pojazdy w oparciu o szereg parametrów. Pozwoli Ci to przeglądać, filtrować i sortować dane dotyczące pojazdów w formie listy. Pojazdy możesz opisać dowolnymi parametrami.
– rezerwować pojazdy oraz organizować ich przejazdy. Program automatycznie wyliczy długość trasy, rozumianą jako różnicę pomiędzy końcowym odczytem licznika, a odczytem początkowym. Co więcej, z każdej wykonanej rezerwacji możesz wygenerować przejazd, w celu prowadzenia księgowej ewidencji przebiegów.
rejestrować zdarzenia powiązane z pojazdami floty. Domyślnie dostępne są dwa rodzaje zdarzeń: przegląd techniczny oraz awaria samochodowa. Istnieje jednak możliwość dodawania własnych zdarzeń, dostosowanych do specyfiki przedsiębiorstwa czy rodzaju aktywności związanych z pojazdem.
– dodać polisy ubezpieczeniowe oraz opisać pojazdy. Jeżeli do ubezpieczenia zostanie podpięty dokument zakupu polisy, to suma składki ubezpieczeniowej zostanie pobrana z niego automatycznie.
– zgłaszać szkody do każdej zawartej polisy w systemie. W zakładce Załączniki można dodać dokumenty związane ze szkodą. System obejmuje informacje związane ze okolicznościami otrzymania mandatu, tj. pojazd i przejazd, do którego został wystawiony mandat, data i godzina wystawienia mandatu, kierowca pojazdu, kwota mandatu.

Dodatkowo moduł Flota można łatwo zintegrować z innymi obszarami działania przedsiębiorstwa – na przykład modułem Księgowość. Pozwala to szybko rozliczyć przejazdy i wykonane trasy oraz umożliwia wystawianie i rozliczanie stosownych dokumentów.

Analizuj koszty i podejmuj trafne decyzje dotyczące ich optymalizacji. Zyskaj system, z którym zarządzanie flotą samochodową stanie się efektywniejsze!