Aktualności w enova365

Wersja enova365: 2404.0.0.  opublikowana w dniu 22.04.2024.

Przypominamy, że od wersji 2404 system enova365 jest udostępniany wyłącznie w oparciu o nową technologię jaką jest Microsoft .NET6. Wersja wymaga konwersji bazy.

Aby uzyskać nasze wsparcie w poprawnej instalacji wersji, prosimy o kontakt pod numerem: (032)251-66-30, lub mailowo na adres: biuro@logotech.com.pl.

W module Handel:

 • Ceny i rabaty: dodano możliwość rejestrowania historii cen (funkcjonalność związana z dyrektywą Omnibus).

W module Nieruchomości:

 • Dodano nowy mechanizm rozliczeń najmów, odczytów liczników oraz usług obiektów nieruchomości.
 • Dodano pole Lokalizacja na obiektach liczników. Pozwoli na określanie konkretnego umiejscowienia licznika, gdy nie znajduje się on w lokalizacji nieruchomości nadrzędnej.

W module Praca Hybrydowa:

 • Dodano możliwość graficznej rezerwacji stanowisk pracy.

W module Business Intelligence:

 • Rozbudowano funkcjonalność ustawień układu Raportu przestawnego o możliwość zapisu filtrowania. Powoduje, że wartości ustawione w filtrze, zarówno z poziomu pola, jak i edytora filtrów, zapisywane są w układzie.
 • Merytoryczne – obszar CRM: Wprowadzono nowe modele danych dotyczące floty oraz przygotowano modele danych analizujące budżetowanie rozszerzone prowadzone w wariancie okresowym.
 • Merytoryczne – obszar księgowy: Wprowadzono domeny zbierające dane z preliminarza i jego rozliczenia.

W module Projekty i Budżetowanie:

 • Dodane zostały definicje budżetów, w których zebrane są wszystkie parametry związane z budżetem.
 • W definicji projektu dodano możliwość określenia listy definicji budżetów, według których będzie można tworzyć budżety pod dodawanymi projektami oraz oznaczenia jednej jako domyślna.
 • Przy definicji budżetu dodano możliwość określenia czy parametry budżetu np. Sposób rozliczania, Typ okresu i Wariant rozliczania mają wynikać ściśle z wybranej definicji czy można je ustawiać bezpośrednio na tworzonym budżecie (parametr „Możliwa modyfikacja parametrów budżetu”).
 • Do nagłówka budżetu dodano symbol definicji.

W module Produkcja:

 • Ogólne Dodana została nowa baza demonstracyjną o nazwie: „Produkcja zaawansowana”, dedykowaną potencjalnym użytkownikom na zapoznanie się z funkcjonalnością modułu.
 • Meldunki Na meldunku produkcyjnym nowa czynność: „Rozlicz materiały”, która generuje dokumenty rozchodu dla posiadanych na magazynie materiałów, wskazanych na meldunku.
 • Zlecenia produkcyjne Dodano nową funkcjonalność wystawiania zleceń produkcyjnych do pozycji zamówień od odbiorców.
 • Zlecenia produkcyjne Dodany został nowy obszar o nazwie: „Pozycje zleceń’ w sekcji Realizacja produkcji.

Wersja enova365:  2401.4.8. opublikowana w dniu 12.04.2024.
W wersji udostępniono funkcjonalności związane ze zmianami w przepisach prawa dla modułu Kadry Płace.
W module:
1) Podstawa zasiłku: Dostosowano dopełnianie wynagrodzenia pomniejszonego z tytułu siły wyższej i wliczanie wynagrodzenia z tytułu siły wyższej do podstawy zasiłku (zgodnie z aktualną interpretacją opublikowaną przez ZUS).
2) Deklaracje ZUS: Usystematyzowano wybór KEDU podczas generowania deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a.
Szczegóły zmian dostępne są na stronie producenta.
Proszę pamiętać, że od wersji 2404 (planowana data wydania: 22 kwietnia 2024) system enova365 będzie udostępniany wyłącznie w oparciu o nową technologię: Microsoft .NET6.

Wersja enova365: 2401.3.7.  z dnia 22.03.2024.

W wersji udostępniono nowości w modułach:

 • Kadry Płace,
  Umowa o pracę: dodano możliwość wyświetlenia i eksportu do arkusza excel w formacie tekstowym informacji o wymiarze etatu.
  Właściciel: Poprawiono wyliczanie podstawy składki zdrowotnej w przypadku zmiany formy opodatkowania właściciela na podatek naliczany według skali lub na podatek liniowy. Poprawiono wyliczanie okresu zawieszenia działalności w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej właścicieli.
 • Księgowość,
  Deklaracje CIT: Zmieniono dostępność funkcji generowania deklaracji CIT-8ST. Grupy VAT: Poprawiono błąd, który w pewnych sytuacjach uniemożliwiał wygenerowanie scentralizowanej deklaracji VAT-UE w konfiguracji Grupy VAT.
 • Handel,
  Deklaracja Intrastat: Zaktualizowano generowanie IdKontrahenta w deklaracji Intrastat Wywóz.
 • CRM.
  Korespondencja masowa: Poprawiono wyświetlanie nazwy Urzędów skarbowych, Urzędów celnych, Instytucji finansowych PPK, Banków podczas dodawania ich do Korespondencji seryjnej.