Wdrożenia enova365

Na rynku informatycznym działamy od lat dziewięćdziesiątych (do 2021 roku pod szyldem Logotech AA) dostarczając naszym klientom oprogramowanie wraz z wdrożeniami, szkoleniami i innymi usługami z branży IT. Od 2010 roku jesteśmy partnerem firmy Soneta i od tego czasu z sukcesami wdrażamy system enova365 u naszych klientów, funkcjonujących w różnych obszarach gospodarki.

Głównie specjalizujemy się we wdrożeniach systemu enova365:

  • w biurach księgowych,
  • działach księgowości dużych firm,
  • w działach kadr,
  • działach handlowych (obsługujemy zarówno duże hurtownie jak i małe podmioty).

Odpowiadając na potrzeby klientów tworzymy integratory umożliwiające współpracę systemu enova365 z wieloma programami, z których już korzystają klienci lub ich kontrahenci. Największym powodzeniem na rynku cieszy się nasz dodatek integrujący system enova365 z platformą SaldeoSMART.

Wdrożenia systemu enova365 dzielimy na cztery etapy:

 

 • Analiza:
  Spotkanie z klientem (lub zgodnie z potrzebami seria takich spotkań). Zbieramy informacje dotyczące specyfiki pracy firmy, obiegu dokumentów pomiędzy poszczególnymi działami- ze szczególnym uwzględnieniem nietypowych wymagań niezbędnych w ich pracy. Jeśli wcześniej w firmie klienta pracowano na innym systemie lub systemach, analizujemy możliwość migracji danych z tychże systemów.
 • Diagnoza:
  Po analizie pozyskanych informacji, uwzględniając potrzeby poszczególnych obszarów pracy firmy, przedstawiamy propozycje dopasowania odpowiednich modułów i niezbędnej liczby stanowisk. Wskazujemy możliwości ciągłej rozbudowy systemu w przyszłości, w miarę rosnących potrzeb jego użytkowników- w tym również możliwość tworzenia dedykowanych dodatków pozwalających np. na elektroniczną wymianę danych z systemami kontrahentów firmy.
  Przygotowujemy ofertę cenową i przedstawiamy plan wdrożenia.
 • Wdrożenie:
  Instalujemy i konfigurujemy system na stanowiskach pracy zgodnie z indywidualnymi wymogami pracy operatora. Szkolenia dla działów i pracowników firmy prowadzimy według wcześniej ustalonego harmonogramu, uwzględniając by był on optymalny dla zachowania ciągłości pracy firmy klienta.
 • Opieka po wdrożeniu:
  Obejmuje naszą doraźną pomoc w obsłudze systemu, instalacje nowych wersji, a także dodatkowe lub rozszerzone szkolenia. Obserwując zmieniające się oczekiwania klienta proponujemy tworzenie dedykowanych wydruków, dodatków do systemu, integratorów- zgodnie z rosnącymi potrzebami rozwijającego się przedsiębiorstwa.