Pakiety SaldeoSMART


Asystent biura

Najważniejsze funkcje pakietu:

  • program do wystawiania faktur dla klientów
  • wysyłka faktur do KSEF
  • e-archiwum faktur zakupu
  • OCR faktur (w ramach 20 kredytów)
  • pobieranie faktur klienta z KSEF (w ramach 20 kredytów)
  • przesyłanie wyników finansowych, podatków i ZUS do klienta
  • obsługa teczek pracowniczych
  • prowadzenia kasy
  • integracja z programem księgowym
  • archiwizacja dokumentów 5 lat


Asystent księgowego

Najważniejsze funkcje pakietu:

  • OCR faktur
  • pobieranie faktur klienta z KSEF
  • mini-obieg akceptacji faktur z KSEF
  • e-archiwum innych typów dokumentów
  • OCR wyciągów bankowych
  • program do wystawiania faktur dla klientów (dla 3 klientów)
  • przesyłanie wyników finansowych, podatków i ZUS do klienta (dla 3 klientów)
  • integracja z programem księgowym
  • archiwizacja dokumentów 5 lat


Specjalista

Najważniejsze funkcje pakietu:

  • wszystkie funkcje pakietu Asystent biura i Asystent księgowego
  • automaty do rozliczania transakcji bankowych
  • zarządzanie zadaniami pracowników biura
  • tworzenie zadań cyklicznych
  • wewnętrzne narzędzia komunikacji z klientami
  • archiwizacja dokumentów 5 lat


Ekspert

Najważniejsze funkcje pakietu:

  • wszystkie funkcje pakietu Asystent biura, Asystent księgowego i Specjalista
  • własne obiegi faktur sprzedaży i zakupu
  • własne obiegi innych typów dokumentów
  • statystyki i analizy pracy
  • kontrola czasu pracy z klientem
  • rozliczanie zaliczek pracowników
  • podgląd własnej teczki kadrowej dla pracownika klienta
  • archiwizacja dokumentów bezterminowa, przez cały okres trwania umowy