enova365 – Kadry i Płace

  Program kadrowy enova365 to jedno z najszybciej reagujących na zmiany w przepisach rozwiązanie dla działów kadr i płac. Dzięki temu nie trzeba się martwić, przeoczeniem ważnych zmian prawnych – oprogramowanie jest zawsze spójne z przepisami.
Moduł dostępny jest z każdego urządzenia: telefon / komputer – w wersji desktopowej oraz przeglądarkowej. Można zatwierdzać nieobecności pracowników, rozliczać ich wynagrodzenia, czy kontrolować zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego z dowolnego miejsca, w dogodnym czasie.

Pozwala na bezpośredni eksport dokumentów do programu Płatnik i SODiR off-line. Można go łatwo zintegrować z innymi systemami zewnętrznymi.

Program kadrowy enova365 pozwala w prosty sposób przygotować umowy dla pracowników, aneksy do obowiązującej dokumentacji, zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach oraz wiele innych dokumentów kadrowych.

enova365 gwarantuje swobodny dostęp do danych kadrowych i ewidencji historii zatrudnienia nawet do kilku lat wstecz w jednej kartotece w obszarze kadr i płac.
Pozwala również rejestrować czas pracy i nieobecności pracowników w jednym miejscu.
Program kadrowy enova365 umożliwia import danych z automatycznych rejestratorów czasu pracy RCP. Oferuje również możliwość wysyłania automatycznych przypomnień dotyczących terminu nowych badań lekarskich, szkoleń BHP czy też dobiegających końca umów o pracę.
Usprawnia kompleksową obsługę umów o pracę, a także rejestrację umów cywilnoprawnych.