Flota w enova365


  Skuteczne zarządzanie flotą samochodową z enova365!

enova365 ma nowe rozwiązanie – moduł Flota, dzięki któremu zadania fleet managera oraz pracowników obsługujących auta będą efektywniejsze, przejrzyste i poukładane. System ERP umożliwia ewidencjonowanie informacji na temat posiadanych pojazdów wraz z pełną opieką nad powierzoną flotą samochodową.

Z enova365 można:

  • ewidencjonować pojazdy w oparciu o wiele różnych parametrów. Pozwala to przeglądać, filtrować, sortować dane dotyczące pojazdów w formie listy. Pojazdy można opisać dowolnymi parametrami
  • rezerwować pojazdy a także organizować ich przejazdy. Program automatycznie wylicza długość trasy, jako różnicę pomiędzy końcowym odczytem licznika, a odczytem początkowym. Z każdej wykonanej rezerwacji można wygenerować przejazd, by prowadzić księgową ewidencję przebiegów
  • rejestrować powiązane z pojazdami floty zdarzenia. Domyślnie udostępnione są dwa rodzaje zdarzeń: przegląd techniczny oraz awaria samochodowa. Dzięki elastyczności systemu istnieje jednak możliwość dodawania własnych zdarzeń, dostosowanych do specyfiki przedsiębiorstwa czy rodzaju aktywności związanych z pojazdem
  • dodawać polisy ubezpieczeniowe wraz z opisami pojazdów. Gdy do ubezpieczenia zostanie podpięty dokument zakupu polisy, to suma składki ubezpieczeniowej zostanie z niego pobrana automatycznie
  • zgłaszać szkody do każdej zawartej polisy w systemie. Dokumenty związane ze szkodą można dodawać w zakładce Załączniki. System może przechowywać informacje związane ze okolicznościami otrzymania mandatu, tj. pojazd i przejazd, do którego został wystawiony mandat, data i godzina wystawienia mandatu, kierowca pojazdu, kwota mandatu.

Moduł Flota można łatwo zintegrować z innymi obszarami działania przedsiębiorstwa – na przykład modułem Księgowość. Pozwala to szybko rozliczyć przejazdy i wykonane trasy, umożliwia wystawianie i rozliczanie stosownych dokumentów.
Łatwa, szybka analiza kosztów i pomaga podjąć trafne decyzje dotyczące ich optymalizacji. Oferujemy system, z którym zarządzanie flotą samochodową stanie się efektywniejsze!