Faktury z enova365

Moduł Faktury zapewnia obsługę w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży w dowolnej walucie. Ewidencjonuje wpłaty gotówkowe i przelewy, dostarczając komplet informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami.

Podstawowe funkcje

 • wystawianie dokumentów sprzedaży,
 • tworzenie kart towarowych, produktowych, usługowych i recepturowych,
 • definiowanie cen i tworzenie cenników,
 • przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach,
 • ewidencjonowanie rozrachunków (z uwzględnieniem kompensat, not odsetkowych, ponagleń zapłaty).

Dokumenty sprzedaży:

 • faktury sprzedaży,
 • faktury pro forma,
 • faktury zaliczkowe,
 • wewnętrzne UE i eksportowe,
 • faktury do paragonu,
 • paragony,
 • faktury korygujące.

Cennik przechowuje informacje w postaci kartotek towarowych, produktowych, recepturowych i usługowych. Użytkownik może stworzyć, zapisać do pliku lub wydrukować wiele rodzajów cenników w różnych cenach.

Karta towaru zawiera dane o nazwie towaru, dostawcy, stawkę VAT, definiuje wartość narzutu i marży odpowiednio dla cen hurtowej i detalicznej.

Kartoteka kontrahentów i urzędów przechowuje dane o partnerach handlowych, bankach i urzędach: podstawowe informacje, formy i terminy płatności oraz przydzielony rabat.